Aanrijding bij het inhalen: Inhalende bestuurders moeten voorrang verlenen. Bij een aanrijding bij het inhalen is de inhalende auto aansprakelijk voor de schade.

Bij inhalen wissel je van rijbaan. Wisselen van rijbaan is een bijzondere manoeuvre in de zin van artikel 54 RVV. Bij het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre verleent een bestuur voorrang aan al het overige verkeer. Geen voorrang verlenen tijdens het inhalen is een verkeersfout. Ontstaat er een verkeerongeluk door het inhalen? Dan betaalt de inhalende bestuurder in de meeste gevallen de schade die door zijn inhaalmanoeuvre ontstaat.

Letselschade claim aanrijding bij het inhalen

Het afhandelen van schade is niet altijd eenvoudig. Verzekeraars wijzen claims vaak af of nemen het standpunt in dat u zelf een deel van uw schade moet betalen. Door het inschakelen van een letselschadespecialist weet u zeker dat u een rechtvaardige schadevergoeding krijgt. U heeft bij letselschade bovendien recht op gratis juridische bijstand. De veroorzaker van uw letsel betaalt ook uw kosten voor een letselschade advocaat. Wij handelen uw schade daarom in de meeste gevallen kosteloos voor u af.

Bewijs aanrijding bij het inhalen

Na een aanrijding bij het inhalen is bewijs belangrijk. Voor een schadeclaim moet vaststaan hoe schade ontstond. De eiser van een schadevergoeding levert dit bewijs. Als geen bewijs beschikbaar is om de schuld van de veroorzaker aan te tonen, is een schadeclaim niet haalbaar.

Schadeformulier aanrijding bij het inhalen

Het schadeformulier is altijd een belangrijk bewijsmiddel. Vul het schadeformulier zorgvuldig in. Fouten of onvolledigheden in het schadeformulier kunt u achteraf niet herstellen. We gaan uit van de juistheid van de ingevulde informatie. Geef daarom duidelijk aan hoe de voorrangssituatie is. Geef ook aan waar voertuigen zich bevonden op de weg en hoe de botsing plaatsvond. Ook rijsnelheid, het gebruik van richtingaanwijzer en de wegpositie zijn vaak belangrijk informatie.

Te kort invoegen na het inhalen

Bij inhalen hoort ook invoegen. Als een inhalende auto invoegt en vervolgens hard remt, is de inhalende auto aansprakelijk. Het inhalen en invoegen eindigt pas enige tijd nadat de handeling succesvol en vellig is uitgevoerd. Meestal is de achterste auto aansprakelijk bij een achter aanrijding. De bestuurder kon niet op tijd remmen en hield dus onvoldoende afstand. Deze hoofdregel geldt niet als een auto na het inhalen zeer kort invoegt en plotseling remt. Ook hier is bewijs echter belangrijk.

Inhalen en een uitrit verlaten

Als tijdens het inhalen een aanrijding ontstaat met auto die een uitrit verlaat of een bestuurder die een voorrangsweg oprijdt, verrichten beide bestuurders een bijzondere manoeuvre. Als beide bestuurders een verkeersfout maken, dragen beide partijen bij aan het ontstaan van de aanrijding. Partijen delen in dat geval vaak de schade. We zeggen in dat geval ook wel dat bestuurders eigen schuld hebben aan een deel van de schade.

Persoonlijk advies

Het bespreken van uw letselschade en de manier waarop uw schade ontstond met een van onze specialisten betekent vaak dat u meteen weet waar u recht op heeft. Onze hulp is bovendien in veel gevallen kosteloos. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres