Regelmatig botsen auto’s op een parkeerplaats. Ook ontstaan regelmatig aanrijdingen tussen bestuurders van motorvoertuigen, voetgangers en fietsers op parkeerplaatsen. De uitparkerende automobilist betaalt meestal de letselschade bij een aanrijding op een parkeerplaats?

Achteruitrijden en uitparkeren (wegrijden uit een parkeervlak) zijn bijzondere manoeuvres. Bij het achteruitrijden en uitparkeren verleent de bestuurder daarom voorrang aan al het andere verkeer. Bij een aanrijding betaalt de uitparkerende bestuurder de schade. Verrichten beide betrokkenen een bijzondere manoeuvre dan delen partijen de schade. Bijvoorbeeld als twee auto’s tegelijk uitparkeren en botsen. Dit is slechts anders als een van de betrokken bestuurders bewijst dat hij stil stond tijdens de botsing.

Bij de aanrijding van een fietser of voetganger op een parkeerplaats betaalt de automobilist of andere bestuurder meestal de schade. Ook als de fietser of voetganger de aanrijding veroorzaakt door plotseling achter een auto vandaan te schieten, is de bestuurder aansprakelijk en betaalt een letselschadevergoeding.

Disculperende stilstand

Twee auto’s rijden achteruit uit een parkeervak. Een van de auto’s stopt, maar de andere auto blijft doorrijden en veroorzaakt een botsing. In dit geval zien we vaak dat partijen de schade delen, omdat beide partijen achteruitreden. Ook als een van de bestuurders tijdens de aanrijding stilstond. Dit is anders als een van de bestuurders bewijst dat er sprake is van zogenaamde disculperende stilstand.

Als het stilstaan zolang duurt dat van het verrichten van een bijzonder manoeuvre geen sprake meer is, noemen we dit disculperende stilstand. De stilstaande bestuurder moet het stilstaan tijdens de botsing op een parkeerplaats bewijzen. Bijvoorbeeld door verklaringen te overleggen waaruit blijkt dat het voertuig stilstond en hoelang de stilstand (ongeveer) duurde.

Letselschade aanrijding op parkeerplaats

Als u letsel oploopt bij een aanrijding op een parkeerplaats heeft u meestal recht op gratis rechtshulp. U claimt uw schade kosteloos en krijgt moeiteloos de letselschadevergoeding waar u recht op heeft. Door het bespreken van uw letsel en schade na een aanrijding op een parkeerplaats weet u direct wat u mogelijkheden zijn. Bel vrijblijvend naar 0800-4455000.

Bewijs aanrijding parkeerplaats

Na een aanrijding is bewijs altijd belangrijk. Direct na de aanrijding vullen de partijen een schadeformulier in. Een ingevuld en ondertekend schadeformulier is ook een zogenaamde onderhandse akte. We gaan uit van de juistheid van de ingevulde informatie. Vul het schadeformulier daarom zorgvuldig en volledig in. Geef bij een botsing bij het uitparkeren in ieder geval duidelijk aan of een auto stilstond of reed.

Ook foto’s van de situatie en de schade zijn belangrijk bewijs. Het schadeformulier en foto’s geven echter niet altijd een duidelijk beeld van wat er is gebeurd. Denk daarom ook aan getuigen. Noteer namen en contactgegevens van getuigen.

Verkeersregels parkeerplaats

Verkeersregels gelden op de openbare weg. Of verkeersregels gelden op een parkeerplaats is dus afhankelijk van de vraag of de parkeerplaats deel uitmaakt van de openbare weg. Dat is aangegeven dat een parkeerplaats beperkt toegankelijk is, maakt niet dat de parkeerplaats niet openbaar is. Of een parkeerplaats openbaar is, beoordelen we aan de hand van de feitelijke situatie. Of er toezicht is op het gebruik van het parkeerterrein is vaak doorslaggevend voor het oordeel of een parkeerplaats deel uitmaakt van de openbare weg.

Op een parkeerplaats kunnen ook andere regels gelden. Bijvoorbeeld regels die de eigenaar oplegt. Een huurreglement of reglement van een VVE kan regels bevatten die gelden op een parkeerplaats.

Een aanrijding op een parkeerplaats van het werk valt soms onder de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Aanrijding fietser of voetganger op niet openbare parkeerplaats

De wet beschermt fietsers en voetgangers bij een aanrijding met een motorrijtuig. Bij een aanrijding tussen een bestuurder en een fietser of voetganger is dus van belang of de aanrijding plaatsvond op de openbare weg. Vindt een aanrijding plaats op een afgesloten parkeerplaats dan geldt artikel 185 WVW niet. Bij een aanrijding op een afgesloten parkeerplaats nemen verzekeraars vaak (en graag) het standpunt in dat de aanrijding niet op de openbare weg plaatsvond.

Autoschade door een onbekende op parkeerplaats

Is uw auto beschadigd door een aanrijding op een parkeerplaats, maar weet u niet wie de dader is? In dat geval maakt u mogelijk aanspraak op een vergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer. Voor een beroep op het waarborgfonds moet vaststaan dat de schade ontstond door een motorvoertuig. En bijvoorbeeld niet door een fietser of winkelwagen. Soms is dit aantoonbaar met een analyse van achtergebleven verfdeeltjes. Als niet vaststaat dat de schade ontstond door een motorvoertuig dan betaalt het waarborgfonds geen vergoeding.

Persoonlijk advies

Bespreek uw aanrijding op een parkeerplaats met onze specialisten. In een persoonlijk gesprek helpen wij u graag verder. Bovendien claimen wij uw schade in de meeste gevallen kosteloos. Bespreek uw schade en bespreek uw mogelijkheden. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com, of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres