Aantal dodelijke fietsongevallen of fietsers met ernstige letselschade daalt niet in Nederland.

Fietsers zijn met voetgangers zwakke verkeersdeelnemers en hebben met artikel 185 Wegenverkeerswet een juridische bescherming tegen een gemotoriseerde verkeersdeelnemer.

Hierdoor is in beginsel de gemotoriseerde verkeersdeelnemer altijd 50% verantwoordelijk bij een ongeval met een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer. De reden voor deze wetgeving is dat bij een ongeval met een gemotoriseerde verkeersdeelnemer de kans zeer groot is dat met name de zwakke verkeersdeelnemer ernstig letsel oploopt of zelfs dodelijk kan verongelukken.

Zwakke verkeersdeelnemer

In 2015 waren er 21.300 ernstige verkeersgewonden terwijl dat er in 2014 20.700 waren 2. In Nederland vallen er per miljard kilometer 131 ernstige verkeersgewonden. Een kwart van de ernstig verkeergewonden blijft de rest van zijn/haar leven last houden van het opgelopen letsel.
Iets meer dan de helft van de ernstige verkeersgewonden heeft met een fiets een ongeval gehad. Bijna een vijfde van de ernstige verkeersgewonden heeft een ongeval met een bromfiets/motor gehad.

Algemene cijfers verkeersgewonden

De afgelopen jaren zijn in Nederland het aantal verkeersdoden afgenomen. Zo waren er in 1996 nog 1251 verkeersdoden, in 2005 waren het er 817 en in 2015 waren het er 621. In Nederland vallen er per miljard kilometer 3,8 verkeersdoden. Ruim een derde van de verkeersdoden heeft gebruik gemaakt van een personenauto, iets minder dan een derde heeft gebruik gemaakt van een fiets en iets minder dan een tiende was voetganger. 

Verkeersdoden en ernstig letsel bij fietsers

De afname van de dodelijke verkeersongevallen geldt echter niet voor de fietsers. Zo waren er in 1996 nog 239 dodelijke fietsongevallen, in 2005 waren het er 181 maar in 2015 waren het er 185. Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat met name bij oudere fietsers er veel dodelijk verongelukten zijn. Van de 185 dodelijke ongevallen waren er namelijk 99 ouder dan 70 jaar. Van de 185 fietsers die zijn overleden waren er 115 mannen en 70 vrouwen.

In meer dan de helft van de dodelijke ongevallen gaat het om een fietser die een botsing heeft gehad met een rijdend voertuig en voor het overige gaat het om een val van de fiets, om een botsing met een stilstaand object.

Ook fietsers die in de nacht gebruik van de fiets maken, lopen een relatief grote kans op een dodelijk ongeval. In de wintermaanden zijn er de minste dodelijke ongevallen bij fietsers, men fiets uiteraard dan ook minder, en in de twee maanden na de zomermaanden vallen absoluut de meeste dodelijke ongevallen bij de fietsers. Als we rekening met de gefietste kilometers in Nederland houden zijn december en oktober de maanden dat de meeste fietsdoden vallen.
In absolute cijfers zijn er de afgelopen jaren met name in Noord-Brabant de meeste fietsdoden gevallen. Houden we rekening met gefietste kilometers dan vallen de meeste fietsdoden in Limburg en Zeeland.
Bij jongeren van 12 tot 24 jaar zou bij bijna een kwart van de ongevallen de mobiele telefoon een rol gespeeld hebben. Bij ouderen speelt vermoedelijk de populaire elektrische fiets een rol, omdat ze vaak niet voldoende weten hoe daar mee om te gaan. Het gebruik van smartphones, en uit het onderzoek van de ANWB dat 63% van de provinciale wegen niet veilig zijn, kan geconcludeerd worden, dat er in de komende jaren geen daling van de fietsongevallen verwacht zal worden.

Verkeersveiligheid en mobiele telefoon

Nederland kent, als fietsnatie, ook het hoogste percentage fietsdoden van Europa.
Om de verkeersveiligheid te verbeteren hebben de 12 provincies aangegeven dat ze aan de onveiligheid van de wegen gaan werken en er is een wetsvoorstel om het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets te verbieden.

Advies bij letselschade bij fietsongeluk

Heeft u letselschade opgelopen door een fietsongeval en heeft u vragen. Neem dan contact op met een van onze letselschade-experts. Bel 0800-4455000 voor een vrijblijvend gesprek.

Door: mr. M.A. (Mark) Visser, advocaat letselschade-expert NIVRE Arnhem

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook