Met armletsel bedoelen we een verwonding van de arm. U heeft recht op een schadevergoeding voor armletsel als een ander het letsel aan uw arm veroorzaakt.

De hoogte van de letselschadevergoeding is afhankelijk van de ernst van het letsel en de schade. Bij beperkt gebruik van een arm door letsel ontstaat veel schade. Bijvoorbeeld als werken (tijdelijk) niet mogelijk is.

Armletsel

Bij armletsel kunt u denken aan:

 • Een gebroken onder- of bovenarm;
 • Een gekneusde arm;
 • Elleboogletsel;
 • Een arm die uit de kom raakt;
 • Brandwonden en infecties bij het verwijderen van een tattoo.

Symptomen van armletsel zijn bijvoorbeeld:

 • Verminderde beweeglijkheid;
 • Een abnormale vorm van de arm;
 • Zwelling;
 • Een tintelend gevoel, gevoelloosheid of verlamming bij beschadigde zenuwen;
 • Pijn die toeneemt bij beweging of druk;
 • Bloeduitstortingen / blauwe plekken bij beschadigde bloedvaten.

Schadevergoeding armletsel

Uitgangspunt is dat de letselschadevergoeding alle kosten en schade vergoedt. Bijvoorbeeld inkomensverlies, reis- en parkeerkosten, kosten voor hulp in de huishouding, eigen risico, etc.

Een beperking noemen we bij letselschade functieverlies. Letsel herstelt bovendien niet altijd volledig. Tijdelijke en blijvende beperken leiden tot schade. Als het gebruik van een arm blijvend beperkt is, heeft u bijvoorbeeld veel schade. Het slachtoffer krijgt dan een hoge schadevergoeding.

Letsel en schade zijn persoonlijk. Hoeveel schade er ontstaat hangt af van uw werk en privé leven. Een installateur van systeemplafonds die niet meer boven zijn hoofd kan werken door armletsel kan zijn werk niet meer uitoefenen. Denk ook aan een musicus of sporter die geheel afhankelijk is van het gebruik van zijn armen. Terwijl het zelfde letsel voor een jurist, verkoper of telefonist nauwelijks een beperking oplevert.

Letsel leidt soms ook tot een toename van slijtage. Een beschadiging van kraakbeen in de elleboog, schouder of pols betekent soms een verhoogde kans op klachten op een later moment. Bij de afhandeling van uw letselschade moet dit worden meegenomen.

Smartengeld

Smartengeld vergoedt de pijn, het ongemak en een afname in levensvreugde die ontstaat door letsel. Dit noemen we de immateriële schade van het letsel. Voor de hoogte van het smartengeld zijn de mate van beperking, de duur van het herstel en de invloed van het armletsel op het dagelijks leven belangrijk.

Ook zichtbare littekens door armletsel spelen een rol bij de hoogte van het smartengeld. Onzekerheid over een ontsierend litteken op een bovenarm of onderarm leidt tot psychische schade. Smartengeld vergoedt deze schade.

Hulp bij uw schadeclaim

Het krijgen van een schadevergoeding is niet altijd makkelijk. Verzekeraars wijzen veel schadeclaims af. Ook als de claims een goede kans hebben. Een schadevergoeding moet u afdwingen. Wij helpen mensen om te krijgen waar ze recht op hebben. Bel naar 0800-44 55 000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres