Glasverwonding bestaat uit snijwonden door glas. Als u krijgt een letselschadevergoeding als een ander aansprakelijk is voor uw glasverwonding.

Een groot risico van glasverwonding en snijwonden is bloedverlies. Daarnaast ontstaan door snijwonden littekens. Het slachtoffer ervaart littekens soms als ontsierend. Dit leidt tot onzekerheid of in ernstige gevallen depressieve klachten.

Aansprakelijkheid snijwonden

Bij veel aanrijdingen ontstaat glasverwonding. Ook ‘onzichtbare’ ruiten en glazen deuren zijn gevaarlijk. Bovendien kan een glazen product knappen door een productiefout. Het recht op een schadevergoeding voor snijwonden is afhankelijk van de wijze waarop de glasverwonding ontstaat.

Snijwonden auto ruit

Glas van een autoruit zorgt voor veel glasverwonding. Bij een aanrijding breken autoruiten en daardoor ontstaan snijwonden. De veroorzaker van een verkeersongeluk betaalt de schade. Om de aansprakelijkheid vast te stellen kijken we naar de verkeersregels. Als ook het slachtoffer eigen schuld heeft, delen partijen de schade. De aansprakelijke partij betaalt dan slechts een deel van de schade.

Door ruit lopen

Als iemand door een ruit, glazen deur of ander glazen object loopt, kan er sprake zijn van gevaarzetting. Een schoon glazen oppervlak is soms slecht zichtbaar. De eigenaar is soms verplicht een ruit beter zichtbaar te maken of te waarschuwen voor het gevaar. Als de eigenaar dit nalaat betaalt hij of zij de schade.

Door ruit vallen

Iemand kan ook door toedoen van een ander door een ruit vallen of een glazen deur. Bijvoorbeeld door een duw of als iemand wegspringt om een aanrijding te voorkomen. De veroorzaker van de glasverwondingen betaalt dan de schade.

Glas in café of disco

In een café, bar of discotheek ontstaan soms snijwonden door gebroken glas. Glas op een dansvloer kan heel gevaarlijk zijn. De eigenaar of uitbater kan dit niet altijd voorkomen. Als glas niet wordt opgeruimd, betaalt de eigenaar van een cafe of disco soms de schade.

Glas op de grond

Ook een eigenaar van een parkeerterrein of ander object kan aansprakelijk zijn voor schade door verwonding aan gebroken glas. Bijvoorbeeld als iemand struikelt op een slecht verlicht en on-opgeruimd parkeerterrein en zich snijdt aan glasscherven.

Ondeugdelijk glazen product

Snijwonden ontstaan ook door ondeugdelijke producten. De producent betaalt dan mogelijk de schade. Bijvoorbeeld de producent van een glazen theepot, theeglas, koffiekan, glas of ander glazen voorwerp dat knapt zonder aanwijsbare reden.

Littekens door glasverwonding

Snijwonden veroorzaken littekens. De aansprakelijke partij vergoedt cosmetische operaties, maar soms zijn niet alle gevolgen van snijwonden weg te nemen. De gevoelens die iemand bij een litteken heeft zijn persoonlijk. De een ervaart het als een confrontatie met het ongeluk, de ander als een ontsiering van het lichaam en weer een ander heeft er weinig last van. Littekens, zeker littekens op zichtbare plaatsen, leiden tot onzekerheid en andere negatieve gevoelens. Dit noemen we immateriële schade. Deze schade bestaat ook nog uit pijn en een afname van levensplezier. Voor deze gevolgen van glasverwonding krijgt u smartengeld.

Schadevergoeding snijwonden

De letselschadevergoeding bestaat uit smartengeld en een vergoeding van de schade en kosten. De schade en kosten zijn veruit de grootste schadepost. Mogelijke schadeposten zijn:

 • gemist inkomen;
 • kosten voor cosmetische chirurgie;
 • kosten voor extra kinderopvang;
 • hulp in de huishouding;
 • het laten uitvoeren van klussen in en om de woning;
 • uitlaatservice voor de hond;
 • reis- en parkeerkosten;
 • etc.

Bespreek uw schade

Wij begrijpen uw situatie en kennen uw mogelijkheden. U heeft juist op dit moment goede begeleiding nodig. Onze bijstand is in de meeste gevallen kosteloos. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres