U krijgt een schadevergoeding voor gehoorschade als een ander aansprakelijk is voor uw gehoorschade.

Veel gehoorschade ontstaat door blootstelling aan geluid/lawaai tijdens het werk. De aansprakelijke partij is vaak de werkgever van een werknemer met gehoorschade. Maar soms ook een medeweggebruiker of de dader van een mishandeling. Denk daarnaast ook aan ontploffingen bijvoorbeeld door vuurwerk. Ook ouderdom en ziekte beschadigen het gehoor. Om een letselschadevergoeding te krijgen, moeten we aantonen hoe de schade aan het gehoor ontstond. De oorzaak van een beschadiging aan het gehoor aantonen, is niet altijd eenvoudig. Onze specialisten kunnen u helpen een schadevergoeding af te dwingen.

De kans op schade aan het gehoor is groter bij sommige beroepsgroepen. Denk bijvoorbeeld aan het werken met zware machines, werken in een lawaaierige bedrijfshal, maar ook aan muzikanten en de barman en barvrouw in een café of discotheek.

Zorgplicht werkgever gehoorschade

Werkgevers moeten voorkomen dat werknemers schade oplopen tijdens het werk. Dit noemen we de zorgplicht van de werkgever. Hiervoor moet de werkgever aanwijzingen geven en maatregelen nemen. De maatregelen die een werkgever moet nemen bestaan uit het reduceren van geluid en het verstrekken van gehoorbescherming. De aanwijzingen kunnen bijvoorbeeld zien op het correcte gebruik van gehoorbescherming.

Als de werkgever niet alle redelijke maatregelen neemt of aanwijzingen geeft, betaalt de werkgever de schade die werknemers leiden door een beroepsziekte zoals gehoorschade. De werknemer moet daarvoor wel aantonen dat zijn gehoor tijdens het werk beschadigd raakte.

Soorten schade aan het gehoor

Er zijn veel verschillende vormen van schade aan ons gehoor. Hieronder staan een aantal voorbeelden. Waar nodig is een beschrijving toegevoegd:

 • Gescheurd trommelvlies;
 • Overgevoeligheid voor bepaalde geluiden;
 • Verschillend horen met beide oren;
 • Vervorming van geluiden;
 • Afname van het vermogen om te horen;
 • Tinnitus is het waarnemen van een suizend of fluitend fantoom geluid. Dit zogenaamde oorsuizen ontstaat door gehoorschade, stress en bij nekklachten. Ook door whiplash letsel ontstaat soms tinnitus na een aanrijding.
 • Hyperacusis is overgevoeligheid voor geluid. Verschillen in geluid volume zijn niet goed te verwerken. Hyperacusis ontstaat door blootstelling aan lawaai of door andere oorzaken;
 • Bij lawaaislechthorendheid is schade ontstaan aan de mogelijkheid om geluiden op een bepaalde toonhoogte te horen. Spraak en muziek zijn hierdoor vaak lastig te horen en te volgen. Lawaaislechthorendheid ontstaat meestal door een blootstelling aan lawaai.

Schadevergoeding gehoorschade

De letselschadevergoeding bestaat uit alle schade en kosten. Bij schade aan het gehoor kan onder andere worden gedacht aan:

 • een hoorapparaat. De vergoeding van een zorgverzekeraar is vaak onvoldoende;
 • Het eigen risico;
 • Andere hulpmiddelen voor omgaan met doofheid, slechthorendheid, oorsuizen en andere oorschade;
 • Gemist inkomen;
 • Reis- en parkeerkosten;
 • Etc..

Daarnaast bestaat de vergoeding uit smartengeld. Smartengeld compenseert pijn, leed en afname van plezier in het leven. Dit noemen we de immateriële schade. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de ernst van het letsel en de invloed van het letsel op uw leven.

Schadevergoeding gehoorschade claimen

Onze specialisten nemen uw schadeclaim uit handen. Wij regelen uw schade, zodat u zich op uw herstel kan richten. In de meeste gevallen is dit geheel kosteloos. Bespreek uw mogelijkheden. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres