Emotionele schade bestaat uit de negatieve emoties die een persoon ervaart als gevolg van een ongeval of een andere schade veroorzakende gebeurtenis. Emotionele schade bestaat bijvoorbeeld uit pijn, leed, verdriet en ongemak. Een schadevergoeding voor emotionele schade noemen we smartengeld.

Emotionele schade is zeer persoonlijk. Iedereen ervaart andere emoties. De schade is daarom soms lastig vast te stellen. Boevendien wordt de schade niet altijd serieus genomen. Dit leidt tot veel frustratie. De schade is bovendien immaterieel: lastig in geld uit te drukken.

Emotionele schadevergoeding

Om een emotionele schadevergoeding te eisen, moeten we de schade berekenen. De hoogte van een emotionele schadevergoeding is afhankelijk van een groot aantal factoren. De eerste en belangrijkste factor is altijd de aard en ernst van het letsel. Letsel dat niet geneest en ander ernstig letsel heeft een grotere impact op ons leven. De schade is daarom groter als de ernst van het letsel toeneemt. Voor de hoogte van de te eisen emotionele schadevergoeding zijn onder andere van belang:

 • De ernst van het letsel;
 • Of het letsel volledig geneest;
 • De geleden pijn;
 • De duur van de behandelingen en revalidatie;
 • De invloed van het letsel op het professionele en sociale leven;
 • Hulpbehoevendheid;
 • Is het letsel zichtbaar? Bijvoorbeeld een litteken of moeite met lopen.

De hoogte van het smartengeld berekenen we door soortgelijke gevallen te vergelijken. Aan de hand van smartengeld voorbeelden uit andere zaken berekenen we uw emotionele schadevergoeding.

Emotionele schade zonder letsel

Een letselschadevergoeding voor emotionele schade is ook mogelijk zonder letsel. U kunt hierbij denken aan een inbreuk op de privacy of een aantasting in de persoon. Bijvoorbeeld na een publicatie die de eer of goede naam aantast. Andere voorbeelden zijn een onrechtmatige arrestatie, hechtenis, vrijheidsberoving of gederfd vakantiegenot.

Ook het afhandelen van schade leidt soms tot schade. Het is mogelijk een schadevergoeding te krijgen voor vertraging van de afhandeling van een schadeclaim. Ook als een klacht of schadeclaim niet serieus wordt opgepakt, ontstaat schade.

Emotionele schade door werkgever

Arbeidsgeschillen en ander handelen van werkgevers veroorzaakt regelmatig schade bij werknemers. Denk bijvoorbeeld aan een onterechte schorsing, pesten op het werk of een negatieve uitlating van een werkgever over een werknemer. Ook werknemers met emotionele schade door werkgevers hebben recht op een schadevergoeding. Bespreek uw arbeidsgeschil met een arbeidsrecht advocaat. Zorg dat u vandaag nog professionele hulp krijgt. Uiteraard houden wij bij ons optreden rekening met uw band met uw werkgever.

Emotionele schade verhalen

Emotionele schade verhalen is niet altijd makkelijk. Een specialist kan uw schadeclaim uit handen nemen. Meestal betaalt de tegenpartij uw advocaatkosten. Zorg dat u vandaag nog weet waar u recht op heeft. Bel 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres